Az ezredek felépítése

A Habsburg Birodalomban tizenkét huszárezred volt a hadseregben, ezek mind magyar alakulatok voltak. Az ezredek kiegészítése kizárólag a Magyar Királyság és részei területéről történt. Ennek megfelelően vegyes nemzetiségűek voltak, azonban a többsége magyar legénységű volt.

A huszárezredek a szokásoknak megfelelően hadrendi számmal és névvel voltak ellátva. A név az ezredtulajdonos nevére utalt.

 

Az ezredek ezredtulajdonosai:

 

 1. huszárezred:      a birodalom mindenkori uralkodója (1848-ban V. Ferdinánd)
 2. huszárezred:      Hannover királya (Ernő Ágost)
 3. huszárezred:      Estei Ferdinánd főherceg, tábornagy
 4. huszárezred:      Sándor nagyherceg, orosz trónörökös
 5. huszárezred:      gróf Joseph Radetzky, tábornagy
 6. huszárezred:      Württemberg királya (I. Vilmos)
 7. huszárezred:      Reuss-Köstritz hercege (LXIV. Henrik, altábornagy)
 8. huszárezred:      Szász-Coburg-Gotha hercege (Ferdinánd, lovassági tábornok)
 9. huszárezred:      I. Miklós, orosz cár
 10. huszárezred:    IV. Frigyes Vilmos, porosz király
 11. huszárezred:    – (határőr huszárezred)
 12. huszárezred:    Magyarország nádora (ekkor István főherceg, altábornagy)

 

Ennek alapján a huszárezredek elnevezése a következő volt:

 

 1. huszárezred        Császár-huszárok
 2. huszárezred        Hannover-huszárok
 3. huszárezred        Ferdinánd-huszárok
 4. huszárezred        Sándor-huszárok
 5. huszárezred        Radetzky-huszárok
 6. huszárezred        Württemberg-huszárok
 7. huszárezred        Reuss-huszárok
 8. huszárezred        Coburg-huszárok
 9. huszárezred        Miklós-huszárok
 10. huszárezred      Vilmos-huszárok
 11. huszárezred      Székely huszárok
 12. huszárezred      Nádor-huszárok

 

A huszárezredek négy osztályból, az osztályok két-két századból álltak. Az ezredek nyolc százada mellett volt egy tartalék százada is, amit csak háborúban állítottak fel teljes létszámban, valamint az ezredtörzs és a hadfogadó állomás. Ez utóbbi végezte a toborzást.

Az osztályokat parancsnokaik rendfokozata alapján nevezték el: ezredesi, alezredesi, 1. őrnagyi, 2. őrnagyi osztály. A századok az osztályon belül kaptak sorszámot. A századokat tovább osztották két szárnyra, a szárnyakat pedig két szakaszra. A szakaszokat is osztályon belül sorszámozták, így az 1. századot a páratlan számú, a 2. századot a páros számú szakaszok alkották.

Egy huszárezrednek 1792 főből és 1388 lóból kellett állnia, az osztályok létszáma 369 fő volt. Az alapvető igazgatási egység a század volt.

 

A század

A tiszteken és altiszteken felül 150 lovas és 40 ló nélküli közhuszár alkotott egy századot. A ló nélküli huszárok számát az 1840-es években 4 főre csökkentették.

 

Az ezred

 

Az ezredtörzs létszáma 48 fő.

Tisztek: Ezredes
Törzstisztek
Segédtiszt (főhadnagy)
Számvevõ tiszt (százados)
Az ezred hadbírója (százados)
Ezredorvos (százados)
Káplán
Altisztek: Ezredtrombitás
Zászlótartók, minden osztálynakkülön zászlója, az ezredesi osztályé egyúttal az ezred zászlója is. Feladatuk a zászló hordása és védelme, valamint az osztály betegeinek felügyelete volt.
Mesteremberek: Nyerges
Szíjgyártó
Két szabó
Főkovács
Foglár

 

Az ezredek ruházata is meghatározó volt, az azonos színű ezredeket a csákó és gombok színe különböztette meg egymástól.

Huszárezred Mente Nadrág Csákó Gombok
1. Császár sötétkék sötétkék fekete sárga
2. Hannover világoskék világoskék vörös sárga
3. Ferdinánd sötétkék sötétkék szürke sárga
4. Sándor vörös sötétzöld világoskék fehér
5. Radetzky vörös sötétzöld vörös fehér
6. Württemberg búzavirágkék búzavirágkék fekete sárga
7. Reuss világoskék világoskék fűzöld fehér
8. Coburg vörös sötétzöld vörös sárga
9. Miklós vörös sötétzöld fekete sárga
10. Vilmos világoskék világoskék fűzöld sárga
11. Székely sötétkék sötétkék fekete fehér
12. Nádor búzavirágkék búzavirágkék fekete fehér

 

A legénység ruházatának zsinórozása sárga-fekete, a tiszti sárga gombos arany zsinórozású, a fehér gombos ezüst zsinórozású volt. A mente fekete prémmel volt szegélyezve.

 

1848 őszétõl új huszárezredek felállítását is elhatározták, még lovas honvédezred néven. Késõbb honvéd huszárezred, majd folytatólagos hadrendi számmal huszárezred megnevezést használtak.

Az öltözet egyszerűbb lett, mint a régi huszárezredeké. A dolmány és a mente hosszabb lett, valamint csak öt pár zsinór volt rajta a régebbi 15-17 helyett.

Ezred Ruha Csákó Gombok Zsinór Prém
13. Hunyadi búzavirágkék fehér vörös-fekete fekete
14. Lehel sötétkék fűzöld sárga vörös fehér
15. Mátyás Szürke piros sárga vörös fekete
16. Károlyi búzavirágkék fehér fehér vörös szürke
17. Bocskai világoskék világoskék fehér fehér fekete
18. Attila világoskék piros sárga vörös fekete

 

Az ezredek felépítése a régi huszárezredekét mintázta, de voltak kisebb eltérések. A Mátyás-huszárezred a többitől eltérően öt osztályból állt.

 

Tisztek: Parancsnoka az első kapitány (főszázados)
Másodkapitány (alszázados), a századparancsnok helyettese
(mindkét kapitány vezényelt egy-egy századot)
Két főhadnagy és két hadnagy a század négy szakaszának parncsnoka
Altisztek: Két őrmester a két szárnyon
Első őrmester (számvivő), vezette a szolgálati iratokat, számadást, felügyelte a század altisztjeit
Másodőrmester (rendező, vezető), saját szárnya belső szolgálatát vezette, valamely fõtiszt távollétében annak szakaszát irányította.
Tizenkét káplár (tizedes), szakaszonként három-három.
Hat vicekáplár (altizedes), őrjáratok vezetése
A század trombitása, feladata a századparancsnok utasításainak trombitajelekkel való közlése.
A kovács, lovak patkolása, állatgyógyászati ismeterek