Tolnai laktanya története

A kiegyezés után Tolnáról kivonták az osztrák és cseh csapatokat, helyükre a 8. huszárezred egy százada került. Kezdetben a katonákat családoknál szállásolták el, mely sok kellemetlenséget okozott.
1870-ben a város megvásárolta a báró Sina Simon birtokában lévõ régi barátok zárdáját, amely ekkor dohányraktárként szolgát, és 1875-re átalakította kaszárnyává. A katonák azonban három hónap elteltével felgyújtották a kaszárnyát, hogy visszakerülhessenek a családokhoz.

 1880. október 30-án a honvédelmi minisztérium értesítette a megyét, hogy Tolnán kívánja elhelyezni egy lovas hadosztály három századát. A laktanyaépítésre ugyancsak vállalkozott Szekszárd is.
1885. május 28-én Tolna Vármegye törvényhatósági bizottságának rendkívüli közgyűlése Tolna mellett döntött.
Az 1888-ban készített építési tervezet alapján a tervezés is megindult, majd 1890. március 25-én fogadták el az általános építési tervezetet. 1892-ben kiírták az építési pályázatot is. Az új laktanya építésének vezetésével végül Soukup Adolf kassai mérnököt bízták meg, saját részletes tervei alapján. A terveket két nyelven, magyarul és németül feliratozva készítették el. A vázlatterv tartalmazta a régi fióklaktanya átalakítási terveit is.
Még ebben az évben meghirdetik az új laktanya kivitelezési versenytárgyalását. 1893. január 4-én megtartott “árlejtésnél” a budapesti Jiraszek és Krausz társ vállalkozók nyerték el az építés jogát, 1894. július 15-i befejezési határidőre. 1893. március 22-én aláírták a szerződés, melyet a vármegye március 29-én jóváhagyott.
A fióklaktanya átalakítási terveivel is Soukup Adolfot bízták meg még 1893-ban.  A kivitelezési munkákat Lőwy Mór és fiai simontornyai vállalkozók nyerték el 1893. október 15-i befejezési határidõvel, melyet késõbb kétszer módosítottak, 1894. május 15-re, majd 1894. július 15-re.

 Az új laktanyát végül 1894. július 28-án, az átalakított fióklaktanyát rendes laktanyává 1894. szeptember 22-én adták át. A hadügyminisztérium 1894. szeptember 23-án mindkét laktanyát átvette használatba.

 1898-ban a hadügyminisztérium a laktanyához kapcsolódóan katonai betegápolóház felállítását is kezdeményezte.

 A 1914. július 26-i részleges mozgósítási parancs értelmében az itt állomásozó 13. huszárezred századai is útra keltek. 1914. októberében megérkezett az első betegszállítmány. A temető egy részét átengedték díszsírhelyül a Tolnán elhunyt katonáknak.
A vesztes háború után, a horvát függetlenség kikiáltásának hírére az itt állomásozó horvát századok azonnal hazaindultak.

 Az 1920-as években a huszárok együtt szolgáltak a tüzérekkel és az ulánusokkal, azonban később a huszárokat Szentesre vezényelték. 1919 és 1956 között szinte végig tüzérek szolgáltak a tolnai laktanyában.

 1941-ben a tüzérek is hadba vonultak a Szovjetúnió ellen. A háború igencsak megviselte a tolnai laktanyát is, olyannyira, hogy sem az 1944. március 19-én Magyarországot megszálló németek, sem a szintén 1944-ben bevonuló szovjetek nem a laktanyában kaptak szállást. 1945 után a szovjetek kivonultak.

 1957 tavaszán a szovjet csapatok ismét bevonultak a laktanyába, és itt is maradtak három évtizedig. Tolnán egészségügyi és szállító egységek lettek elhelyezve, majd a nyolcvanas évek elején megépült a Déli Hadseregcsoport egyik üzemanyagbázisa.
A csapatkivonásra két lépcsőben került sor, 1989-ben távoztak az egészségügyi és a szállító csapatok, majd 1991-ben az üzemanyagbázis személyzete. A félig kiürített laktanyát kettéválasztották egy fallal, és a kiürített rész őrzését átadták a magyaroknak. Ezt a pécsi Zrínyi Miklós tüzérdandár kiskatonái végezték (az “őrzés” kissé félresikerült, az összes ablakot kitörték, a vékonyabb válaszfalakat pedig kirugdosták a 23 épületben). A szovjetek teljes távozása után a Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet vette át az egész laktanyát.
A Vagyonkezelő megpróbálta értékesíteni a laktanyát, de csak az üzemanyagbázist sikerült eladniuk.

 Végül Tolna Város Önkormányzata megigényelte és meg is kapta a laktanyát, amelyet rendbehoztak és kibővítettek gimnázium céljára. 1995-ben pedig az átköltözés is megtörtént  a régi fióklaktanya épületéből az “új” laktanyába.